top of page

Dette tilbyr jeg

 

Individualterapi 

  • 60 minutter: kr 850.

  • 90 minutter: kr 1275.

  • Pakkepris 6 timer á 60 minutter: kr 4500.

  • Aleneforsørger, student, ufør eller pensjonist 60 min: kr 650.

  • Aleneforsørger, student, ufør eller pensjonist 90 min: kr 975.

     
Dersom du bor langt unna eller av andre grunner ikke kan      komme til kontoret mitt, møtes vi enkelt på videosamtale. 

 

Parterapi

  • 120 minutter: kr 1900. 

  • Pakkepris for 6 møter á 120 min: kr 10800.


 

Betaling via faktura.
Jeg tar ikke imot kontanter. 

​Kort ventetid. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Åpningstider

Mandag - fredag: kl. 09.00–17.30.
Jeg tilbyr timer på kort varsel, også på kveldstid om det passer deg best. 

Avbestilling eller flytting av time

Time som ikke er avbestilt innen 24 timer før avtale, belastes i sin helhet. Gjelder avbestillingen en time på du skal ha på en mandag, må avbestillingen skje arbeidsdagen før, altså fredag. Ved avbestillinger etter dette, vil timen belastes i sin helhet. 

Ønsker du å flytte på en time mindre enn 24 timer før avtalt tid, prøver jeg å finne en time til deg samme uke. Hvis vi ikke finner en ledig tid som passer for deg samme uke, belastes du for timen du ikke kan møte til.

Shamati.no kontoret med stoler.JPG

Hvem kan komme til meg? 

 

Jeg jobber hovedsakelig med voksne og unge voksne.


Temaer som ofte kan dukke opp er 
 - konflikter på jobb

 - relasjonelle problemer

 - problemer i parforholdet

 - vanskelige følelser og dårlig kommunikasjon knyttet til disse 

 - depressive reaksjoner

  -uro, angst og bekymringer 

 - lav selvfølelse

 - vanskelige livsvalg og veien videre

 - nedstemthet, ensomhet, isolasjon og andre typer utfordringer. ​

Språk

 

Norsk og engelsk. 

Gestaltterapi

 

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi.
Det er en samtaleterapiform hvor vi jobber med både tanker, følelser og kropp - altså har vi fokus på hele mennesket. Det er en holistisk og humanistisk metode som tar utgangspunkt i gestaltpsykologien. Vi har en «verktøykasse» med ulike tilnærmingsmåter basert på gestaltterapeutiske teorier.  

 

I gestaltterapi tar vi utgangspunkt i øyeblikket her og nå, fordi ingenting annet eksisterer. Fortiden er forbi og fremtiden er ikke her enda.

Vi fokuserer på deg i møte med deg selv, og deg i møte med andre. 

Når du lærer deg selv enda bedre å kjenne, får du flere kreative måter å forholde deg til ditt eget liv på. Gjennom å erkjenne seg selv som man er, starter endringsprosessen. 

Gestaltterapi blir noen ganger kalt ansvarlighetens terapi, noe som understreker terapiformens eksistensielle røtter. 

Gestaltterapien har en unik tro på menneskets mulighet til å skape positive endringer i livet, og det er noe som jeg verdsetter svært høyt ved denne terapiformen! 

 

Terapirommet er et trygt sted hvor man kan snakke om alt 

 

Alt du forteller når du er i gestaltterapi behandler jeg konfidensielt etter gjeldende regelverk om taushetsplikt. Det er helt trygt å snakke om alt du måtte ha på hjertet. Som gestaltterapeut ønsker jeg å hjelpe deg med å finne svarene som jeg mener at du selv bærer i deg. Noen ganger er alt man trenger et trygt sted å snakke om følelsene sine, og i gestaltterapi får du det. 

Det er viktig at du tar vare på deg selv

 

Ofte lar vi andres behov komme foran våre egne og lar den psykiske helsen vår gå for lut og kaldt vann. Det er viktig at du tar vare på din egen psykiske helse først og at du gjør ditt eget ve og vel til en prioritet. Det er vanlig å stappe egne problemer «ned i en skuff» og håpe at de forsvinner av seg selv, men det fører som oftest til at problemene vokser. Det er viktig å ta tak i dem og å snakke med noen. 

Hva betyr egentlig ordet shamati ?

 

Shamati er hebraisk og betyr ‹‹jeg hørte››. Hebraisk et er språk jeg har stor kjærlighet for, og derfor har jeg valgt et hebraisk ord på praksisen min – et ord som også på et vis er beskrivende for hva en stor del av jobben som gestaltterapeut går ut på: å lytte, og jeg gjør det med sansevarhet.   

Du trenger ikke skamme deg over å gå i terapi

 

Å gå i gestaltterapi er absolutt ikke noe å skamme seg over, og det betyr ikke at du er svak. Veldig mange mennesker går i terapi av en hel rekke ulike årsaker. Å søke hjelp er ikke et tegn på svakhet, men heller et tegn på at du er sterk og at du evner å stole på at noen kan og vil hjelpe deg. Å søke samtaleterapi er av mange dessverre sett på som absolutt siste utvei, men å gå i gestaltterapi er også veldig vanlig og burde vært benyttet mye mer. 

Man kan gå i terapi for ulike ting

 

Hvem som helst kan gå i gestaltterapi, uansett hvor stort eller lite problemet er. Nedstemthet, hemmende angst, spiseforstyrrelser, stress, avhengighet, sorg, relasjonsproblemer, kjærlighetssorg, karrierevalg, finansielle problemer, traumer og mange andre ting. Selv om du kanskje tenker at problemet ditt ikke er stort nok eller viktig nok til at du kan oppsøke terapi, så er jeg en av dem som ønsker å hjelpe deg med hva du enn måtte trenge hjelp til å bearbeide eller håndtere.

 

Du lærer at det er ok å snakke om hvordan du har det

 

Mange av oss er for stolte til å ville åpne opp om problemene våre og faktisk innrømme at vi trenger hjelp. Gjennom samtaleterapi kommer du til å oppdage fordelene ved å snakke åpent om hvordan du har det, og at vi alle bør oppfordre hverandre til å snakke åpent om følelser. Det er ganske vanlig å undertrykke følelsene sine helt til det kommer til et punkt hvor følelsene blir veldig negative og påvirker dagliglivet deretter. Å snakke om hvordan man har det er sunt, og når du har begynt i terapi kommer du trolig til å ville snakke oftere om følelsene dine. 

Det blir lettere å håndtere livet 

 

Gestaltterapi kan gi deg et nytt perspektiv på livet og kan hjelpe deg å håndtere problemene dine på en bedre måte. Noen ganger kan livet bli for vanskelig å hanskes med alene, og en gestaltterapeut kan være der og gi deg den tryggheten og veiledningen du trenger. Terapien kan lette på trykket og gi deg økt kontroll over følelsene dine. 

PERSONVERNERKLÆRING

Jeg sørger for at hensynet til anonymitet ivaretas, jeg har  taushetsplikt og følger EUs forordning for personvern (GDPR).

 

Jeg er til enhver tid ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

 

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for klientene.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

Registrere nye klienter.

Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.

Fakturering/betaling.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer.

Timelister og journalføring.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag:

Å overholde avtalen med klienter.

Eksplisitt samtykke.

Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.

Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

Endre sine personopplysninger.

Be om sletting av sine personopplysninger.

Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten, og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

Easypractice.net

Fiken.no

wix.com (nettsiden)

 

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser, har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Shamati samtaleterapi & veiledning, Vibeke Ulvær Dahl (org. nr. 921573723.)

Bruk av informasjonskapsler

Virksomheten bruker informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på e-postadressen kontakt@shamati.no eller telefon +47 40 51 06 50. 

bottom of page